DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF TEACHING COMPLEX-COORDINATED PHYSICAL EXERCISES

Authors

  • A.P. Matveev Moscow Region State University, Mytishchi, Moscow Region; Federal Scientific Center of Physical Culture and Sport (VNIIFK), Moscow
  • Nayouf Gaidaa Haider Moscow Region State University, Mytishchi, Moscow Region
  • A.N. Korolkov Moscow Region State University, Moscow

Keywords:

creative abilities, cognitive abilities, complex coordination physical exercises, future teachers of physical culture, operational-circular information model of education.

Abstract

Objective of the study was to reveal the influence of the "operational-circular information model" of teaching physical exercises on the development of creative and cognitive abilities of future physical education teachers.

Methods and structure of the study. The work was carried out on the basis of the Moscow State Regional University in the period from 2018 to 2021. 24 students (boys and girls) of the Faculty of Physical Culture were involved in the study, who studied in the direction of training 44.03.01 "Pedagogical education" (training profile - Physical Culture). The technique was based on an operational-circular information model of training and was worked out by comparing the technique for performing a new exercise being learned with the technique of a reference sample.

Results and conclusions.  A structurally organized methodology, which includes blocks of physical, technical and technological training, allows for the period of study from the 2nd to the 4th semester to improve the indicators of students' cognitive abilities from 22 to 41%, and creative - from 19% to 51%. During the period of the experiment, the creative potential of the students of the experimental group improved on average from 47.9±0.98 to 67.4±2.13 (≤ 0.05).

Author Biographies

A.P. Matveev, Moscow Region State University, Mytishchi, Moscow Region; Federal Scientific Center of Physical Culture and Sport (VNIIFK), Moscow

Dr. Hab., Professor

Nayouf Gaidaa Haider, Moscow Region State University, Mytishchi, Moscow Region

Postgraduate student 

A.N. Korolkov, Moscow Region State University, Moscow

PhD

References

Galaktionov I.V. Psikhologiya tvorcheskoy deyatelnosti: struktura, etapy, mekhanizmy, metody issledovaniya [Psychology of creative activity: structure, stages, mechanisms, research methods]. Study guide. Khabarovsk: Tikhookeanskiy gos. universitet publ., 2017. 124 p.

Korolkov A.N. Kriteriy kamenistoy osypi kak kriteriy obrazovaniya dvigatelnykh umeniy [The criterion of scree as a criterion for the formation of motor skills]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2015. No. 7 (125). pp. 100-104.

Kulishenko I.V. Podgotovka pedagogicheskikh kadrov na fakultetakh fizicheskoy kultury pri zaochnoy forme obucheniya [Training of teaching staff at the faculties of physical culture in part-time education]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2011. No. 3. pp. 36-38.

Martishina A.M. Tsennostnyye kharakteristiki tvorcheskogo potentsiala pedagoga [Value characteristics of the teacher's creative potential]. Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta im. S.A. Yesenina. No. 36. 2012. pp. 5-14.

Metodika «Operativnaya pamyat» [Methodology "Random Access Memory"]. Almanakh psikhologicheskikh testov. Moscow, 1995. p. 89.

Mukhordova O.E., Schreiber T.V. [ed.] Progressivnyye matritsy Ravena [Raven's progressive matrices]. Guidelines. Izhevsk Udmurtskiy universitet publ., 2011. 70 p.

Purgina E.I. Metodologicheskiye podkhody v sovremennom obrazovanii i pedagogicheskoy nauke [Methodological approaches in modern education and pedagogical science]. Study guide. Ekaterinburg, 2015. 275 p.

Tunick E. Oprosnik kreativnosti Dzhonsona [Johnson's Creativity Question-naire]. Shkolnyy psikholog. 2000. No. 47. pp. 56-62.

Additional Files

Published

24-08-2022

How to Cite

Matveev, A. ., Haider, N. G. ., & Korolkov, . A. . (2022). DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF TEACHING COMPLEX-COORDINATED PHYSICAL EXERCISES. Theory and Practice of Physical Culture, (8), 45–48. Retrieved from http://tpfk.ru/index.php/TPPC/article/view/313

Issue

Section

VOCATIONAL TRAINING