STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF INVOLVING PRESCHOOL CHILDREN TO HOCKEY ACTIVITIES

Authors

  • S.O. Istomin Ural Federal University, Yekaterinburg
  • E.S. Naboychenko Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg
  • D.V. Kachalov Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg

Keywords:

introducing children to sports activities, criteria, indicators and levels of involvement of children aged 5-7 years in hockey, young hockey players, structural-functional model.

Abstract

Objective of the study was to determine the effectiveness of the implementation of the structural-functional model of introducing children aged 5-7 years to hockey.

Methods and structure of the study. Conducted pedagogical experiment, quantitative and qualitative analysis; methods of mathematical statistics. The contingent of the study is children aged 5-7 years (n=120) who have been studying at the Sports school of the Olympic Reserve "Spartakovets" for three years (2014-2016).

Results and conclusions. Groups of children in which the structural-functional model of introducing children aged 5-7 years to hockey lessons was implemented have a high level of involvement in sports activities according to the criteria: motivational, emotional-volitional, evaluative-behavioral, physical readiness. The presented results can be used in the implementation of sports and recreation programs with elements of the chosen sport.

References

Adashkaviciene E.J. Sportivnyye igry i uprazhneniya v detskom sadu [Sports games and exercises in kindergarten]: Book for kindergarten teacher. Moscow: Prosveshchenie publ., 1992. 157 p.

Dvorkina N.I., Trofimov O.S. Integrativnoye razvitiye fizicheskikh i intellektualnykh sposobnostey doshkolnikov podgotovitelnoy gruppy [Integrative development of physical and intellectual abilities of preschool children preparatory group]. Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka. 2008. No. 6. pp. 28-31.

Manzheley I.V., Chayun D.V. Vospitatelnyy potentsial sportivnoy sredy obrazovatelnykh organizatsiy [Educational potential of the sports environment of educational organizations]. Nauka i sport: sovremennyye tendentsii. 2020. Vol. 8. No. 4. pp. 108-119.

Yakovlev E.V., Yakovleva N.O. Pedagogicheskaya kontseptsiya: metodologicheskiye aspekty postroyeniya [Pedagogical concept: methodological aspects of building]. Moscow: VLADOS publ., 2006. 239 p.

Additional Files

Published

25-12-2022 — Updated on 25-12-2022

Versions

How to Cite

Istomin, S. ., Naboychenko, E. ., & Kachalov, D. . (2022). STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF INVOLVING PRESCHOOL CHILDREN TO HOCKEY ACTIVITIES. Theory and Practice of Physical Culture, (12). Retrieved from http://tpfk.ru/index.php/TPPC/article/view/473

Issue

Section

IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.