PROFESSIONALISM OF THE HEAD OF A SPORTS ORGANIZATION

Authors

  • Yu.A. Bakharev National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod
  • N.V. Ivanov National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod
  • V.G. Kuzmin National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod
  • E. A. Orlova National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

Keywords:

physical culture and sports organization, sports management, leader, professionalism, personal qualities.

Abstract

Objective of the study was to determine the criteria for the professionalism of the head of a sports organization.

Methods and structure of the study. In the course of the study, an analysis of literary sources was carried out, which makes it possible to identify the most significant managerial qualities of a sports leader. To rank these qualities, a survey method was used - a questionnaire. The survey was conducted in Nizhny Novgorod in September 2021, in which managers and specialists of ten physical culture and sports organizations took part.

Results and conclusions.  The vast majority of employees and managers of sports organizations see in the leader a strong personality with pronounced leadership qualities, manifested in organizational skills, discipline and self-control, sociability, psychological skills, indisputable authority, responsibility and the ability to defend the interests of the organization, forming a single, systemic concept of leadership. These personal qualities determine the professional competence of a sports leader, which is an integrated result of special education, socialization, practical skills and psychological characteristics.

Author Biographies

Yu.A. Bakharev, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

PhD, Associate Professor

V.G. Kuzmin, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

PhD, Professor

E. A. Orlova, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

PhD

References

Kandaurova N.V. Organizatsionno-upravlencheskaya i predprinimatelskaya deyatelnost rukovoditelya sportivnoy shkoly [Organizational, managerial and entrepreneurial activities of the head of a sports school]. Doct. diss. Hab.: 13.00.04. Moscow, 2015. 340 p.

Kolodeznikova M.G., Platonov D.N., Egorov V.I. Formirovaniye upravlencheskoy kompetentnosti budushchikh spetsialistov fizicheskoy kultury i sporta [Formation of managerial competence of future specialists in physical culture and sports]. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. No. 1 (8). pp. 151-153.

Letyagina E.N., Molkov N.O. Issledovatelskiye voprosy effektivnosti menedzhmenta professionalnykh sportivnykh klubov [Research questions of the effectiveness of the management of professional sports clubs]. Prioritetnyye napravleniya razvitiya sporta, turizma, obrazovaniya i nauki [Priority directions for the development of sports, tourism, education and science]. Proceedings international scientific-practical conference. Nizhny Novgorod, 2021. pp. 66-69.

Letyagin E.N., Tikhomirov A.V. Sovremennyye podkhody k upravleniyu organizatsiyami [Modern approaches to managing organizations]. Russian Economic Bulletin. 2020. No. 3. Vol. 3. pp. 236-241.

Osipova I.S. Effektivnost rukovoditelya fizkulturno-sportivnoy organizatsii [Efficiency of the head of a physical culture and sports organization]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Obrazovaniye. Pedagogicheskiye nauki». 2019. No. 1. Vol. 11. pp. 27-32.

Sokolovskaya S.V. Strukturno-funktsionalnyy analiz psikhologicheskoy gotovnosti spetsialista fizkulturno-sportivnoy sfery [Structural and functional analysis of the psychological readiness of a specialist in the physical culture and sports sphere]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika. 2021. No. 1. pp. 113-120.

Additional Files

Published

25-08-2022

How to Cite

Bakharev, Y. ., Ivanov, N. ., Kuzmin, V. ., & Orlova, E. A. . (2022). PROFESSIONALISM OF THE HEAD OF A SPORTS ORGANIZATION. Theory and Practice of Physical Culture, (8), 65–67. Retrieved from http://tpfk.ru/index.php/TPPC/article/view/320

Issue

Section

IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH