Integral assessment of the level of preparedness of kissboxers based on the harrington-mencher function

Authors

  • M.G. Kolyada Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
  • S.I. Belykh Donetsk National University, Donetsk
  • T.I. Bugaeva Donetsk National University, Donetsk
  • O.S. Oleinik Donetsk National University, Donetsk

Keywords:

Harrington-Mencher desirability function, integrative indicator, kickboxer's level of preparedness, defining indicators of preparedness.

Abstract

Objective of the study was to reveal the mechanism for identifying a generalized assessment of the level of preparedness of kickboxers.

Methods and structure of the study. The application of the Harrington-Mencher desirability function to determine the level of preparedness of kickboxers is presented. The work of the desirability function is that it converts dimensional indicators into dimensionless ones, in fact, generalizes diverse indicators, bringing them to a single complex indicator.

Results and conclusions.  The technique of an integral assessment of the level of preparedness of a kickboxer using the Harrington-Mencher function is given. A specific example shows the mechanism for converting actual indicators into a 10-point scale, and then into desirability coefficients. Thanks to a special system for translating desirability indicators into the usual rating scale, it is possible to obtain a complex indicator at the output that objectively evaluates their total set. Weight indicators of the significance of the preparedness of kickboxers were determined on the basis of expert assessments, which included reputable kickboxing coaches and referees.

Author Biographies

M.G. Kolyada, Donetsk National University, Donetsk, Ukraine

Dr. Hab., Professor

S.I. Belykh, Donetsk National University, Donetsk

Dr. Hab., Professor

T.I. Bugaeva, Donetsk National University, Donetsk

PhD, Associate Professor

O.S. Oleinik, Donetsk National University, Donetsk

Postgraduate student

References

Dolgov Yu.A. Statisticheskoe modelirovanie [Statistical modeling]. Tiraspol: RIO PGU publ., 2002. 280 p.

Katernyuk A.V. Primenenie rejtingovyh ocenok v reklamnoj otrasli [The use of ratings in the advertising industry]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. 2019. No. 45. p. 267–81. DOI: 10.17223/19988648/45/18.

Kuznetsov B.L. Modelirovanie sinergeticheskih sistem v ekonomike [Modeling of synergistic systems in the economy]. Study guide. Naberezhnye Chelny: Kamskaya gos. inzhenerno-ekonom. Akademiya publ., 2010. 142 p.

Mencher E.M., Zaslavskaya Yu.E., Minina N.P. Nekotorye metodicheskie voprosy primeneniya obobshchennoj funkcii poleznosti pri izuchenii i optimizacii tekhnologicheskih processov [Some methodological issues of the application of the generalized utility function in the study and optimization of technological processes]. Proceedings of the VNII nerud. No. 39. Tolyatti, 1975. pp. 7-12.

Sosyukin A.E., Verveda A.B. Prakticheskie aspekty ispolzovaniya funkcii zhelatelnosti pri provedenii psihofiziologicheskogo obsledovaniya personala avarijno-spasatelnyh formirovanij [Practical aspects of using the desirability function when conducting a psychophysiological examination of personnel of emergency rescue teams]. WWW.MEDLINE.RU. Vol. 16. Profilakticheskaya medicina, 2015. No. 429. pp. 872-884.

Fedorchenko S.G., Dolgov Yu.A., Kirsanova A.V. et al. Obobshchennaya funkciya poleznosti i ee prilozheniya [Generalized utility function and its applications]. Tiraspol: Pridnestrovskij universitet publ., 2011. 196 p.

Harrington E.C.Jr. The desirability Function. Industrial Quality Control, 1965. April. Vol. 21. No. 10. pp. 494-498.

Harrington E.S. Funkciya zhelatelnosti [Desirability function]. Promyshlennyj kontrol kachestva. 1965. No. 10. pp. 45-49.

Koliada M.G., Bugayova T.I., Kapranov G.A. Use of the Method of the Analysis of Hierarchies in Acceptance of Pedagogical Decisions. International Scientific Conference "Far East Con" (ISCFEC 2020), Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 128. pp. 1334-1345. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.184 DOI: 10.2991/aebmr.k.200312.184.

Koliada M.G., Belykh S.I., Bugayova T.I., Oleinik O.S. Artificial intelligence method to detect psychological and pedagogical anomalies in physical education and sports activities. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. 2021 (9). pp. 66-69.

Published

02-07-2022

How to Cite

Kolyada, M. ., Belykh, . S. ., Bugaeva, T. ., & Oleinik, . O. . (2022). Integral assessment of the level of preparedness of kissboxers based on the harrington-mencher function. Theory and Practice of Physical Culture, (6), 32–35. Retrieved from http://tpfk.ru/index.php/TPPC/article/view/243

Issue

Section

THEORY AND METHODS OF SPORTS